Provozní řád

Vážení hráči bowlingu,

jsme rádi, že jste navštívili naši bowlingovou hernu a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 • Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem do prostoru herny zaregistrovat u obsluhy drah
 • Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit
 • Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy
 • Vstup na dráhy je povolen též ve vlastní bowlingové obuvi
 • Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán
 • Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv závadě na dráze či ostatním zařízení okamžitě upozorněte obsluhu herny
 • Zařízení herny a dráhy neničte a používejte dle pravidel bowlingu, slouží i ostatním
 • Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času vám bude vystaven účet
 • Rezervace dráhy je zákazníkovi blokována 10 minut, pak má obsluha herny právo dráhu pronajmout jinému zákazníkovi. Žádáme zákazníky o včasné zrušení rezervace, pokud se nemůžete dostavit v objednaný čas
 • Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky
 • Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost
 • Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán
 • Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození
 • Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě koule narazí do závory a poškodí ji. Při úmyslném poškození je hráč odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
 • Při porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny bez náhrady.

Informace o údržbě drah:

Všechny dráhy jsou ošetřovány a udržovány mycími a mazacími přípravky pomocí profesionální mazačky značky PHOENIX.
Přejeme příjemně odehrané chvíle a těšíme se na Vaši další návštěvu!